Договір публічної оферти з надання послуг

ФОП Сауляк Михайло Михайлович, КОД ЄДРПОУ: 2805607474, що діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ, зареєстрована як платник єдиного податку та відноситься до II групи платників податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, іменований надалі — «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання готельних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене:

Договір публічної оферти з надання послуг — це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.
Прийняття (акцепт) пропозиції — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Дія Замовника, яка вважається акцептом цього договору публічної оферти: оплата рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем.
Готельна послуга — дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання місця для тимчасового користування ліжаком, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим користуванням в зазначеному місці.
Гість (гості) — особа(-и), яка(-і) скористається(-ються) або фактично скористалася(-лися) послугами.
Загальні Положення
Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.
Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на роботи (послуги) та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.
Предмет договору
Порядок бронювання, резервування послуг виконавця та їх надання
Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником усного чи письмового замовлення на бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду відпочинку, дати.
Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.
Замовник повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку, або із застосуванням платіжних карток, або із застосуванням платіжних карток через сервіс https://www.liqpay.ua/
Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання.
Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.


8.4. Моментом укладення цього договору, є момент оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Готелі.
8.5. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті готелю і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.ст.633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України)

Умови повернення:
При умові оплати кліентом послуг та неможливості їх надання оплата повертається кліенту у повному обсязі.
Свяжитесь с нами:
Ресторан
+380 67 00 61 550
+380 73 00 61 551

Буфет
+380 68 62 08 085
г.Одесса, Трасса здоровья
Время работы: 09:00 - 20:00